De Heemtuin is ruim 40 jaar geleden aangelegd. Voor die tijd was dit gebied in gebruik als akker en weidegrond. In het loofbos heeft vroeger een klein boerderijtje gestaan. De twee kastanjebomen en de lindeboom zijn nog door de laatste bewoner, de heer Redder aangeplant. 

De Heemtuin maakte in 2011 een verwaarloosde indruk. In het verleden werd het onderhoud door de Gemeente Emmen gedaan. Deze taak is steeds meer overgedragen aan het IVN. Door verschillende oorzaken was het de laatste jaren niet meer gelukt om het onderhoud te doen. Met als resultaat een overwoekerde tuin. Reden voor een aantal partijen die werkzaam zijn in de wijk Angelslo, o.a. de wijkvereniging en Emmen Revisited, mogelijkheden te zoeken om de Heemtuin weer die uitstraling te geven die het eens had.

Eerste stap was het opnemen van de Looackerhof in het wijkontwikkelingsplan. Toen er landelijk subsidies beschikbaar kwamen, is de Looackerhof in het kader van “experimenten nieuwe volk tuinieren” als project ingediend. Belangrijk hierbij was het om (buurt)bewoners, verenigingen en instellingen bij het project te betrekken. Deze aanvraag is gehonoreerd. Uiteindelijke opbrengst moest zijn: Een volkstuin nieuwe stijl met een combinatie van ecologische functies, waaronder “eerherstel” voor de Heemtuin. Het gebied moest uitnodigend zijn voor recreatief en educatief medegebruik. Bewoners, bewonersorganisaties en instellingen leveren een actieve deelname aan het project, zowel in de uitvoeringsfase als in het latere gebruik en beheer.

Naast het “eerherstel” voor De Heemtuin, werd uitdrukkelijk gedacht aan het inrichten van een boomgaard met b.v. oude fruitrassen. Verder moest het beheer/onderhoud na de aanpak structureel geregeld zijn. In het najaar van 2011 begonnen het inrichtings-herstelplan. De vijver werd opgeschoond, de paden weer zichtbaar gemaakt, op verschillende plekken bramenopslag verwijderd. Verder is werd begonnen met het herstellen en opruimen van de omheining. Naast medewerkers van de EMCO, en leerlingen van de Praktijkschool Emmen waren ook verschillende buurtbewoners actief. Er is een volkstuin ingericht en er worden kruiden /bloemen tuintjes gemaakt.